150 € / 190 € *

 • Individuálny transfer
 • Trasa Košice - Budapešť, resp. Budapešť - Košice
 • Transfer výlučne pre objednávateľa
 • Klient si volí čas nástupu/výstupu v rámci Košíc bezplatne
 • Vodič plne k dispozícii
 • Dopyt

170 € / 210 € *

 • Individuálny transfer
 • Trasa Prešov - Budapešť, resp. Budapešť - Prešov
 • Transfer výlučne pre objednávateľa
 • Klient si volí čas nástupu/výstupu v rámci Prešova bezplatne
 • Vodič plne k dispozícii
 • Dopyt

280 € / 320 € *

 • Individuálny transfer
 • Trasa Košice - Viedeň, resp. Viedeň - Košice
 • Transfer výlučne pre objednávateľa
 • Klient si volí čas nástupu/výstupu v rámci Košíc bezplatne
 • Vodič plne k dispozícii
 • Dopyt

na vyžiadanie

 • Individuálny transfer
 • Akákoľvek destinácia v rámci SR a zahraničia
 • Transfer výlučne pre objednávateľa
 • Krátkodobá alebo dlhodobá preprava
 • Vodič plne k dispozícii
 • Luxusné svadobné vozidlo s výzdobou
 • Dopyt

* nižšia cena pre osobné vozidlo/vyššia cena pre mikrobus